Om Rentox

Om RenTox AS

RenTox as er ett Bergensbasert selskap som driver innenfor
fagområdene skadedyrkontroll – soppsanering og utbedring av
skader påført bygninger av skadedyr. Rentox AS er eid av
Bergensere og drevet av Bergensere. Vi er lokalisert med kontor-
lager og et mindre butikkutsalg samt nettbutikk i Åsane, men har
hele Vestlandet som operasjonsområde.

Gjennom mange års erfaring har vi ledende kompetanse innen våre
fagfelt og vi er i stand til å påta oss ett hvert oppdrag knyttet til dette.
Vi har også tilknyttet oss dyktige og ansvarsfulle underleverandører
og er i stand til å levere utbedring av skade fra oppstått problem til
ferdig utbedret.

Hos RenTox AS vil du treffe dyktige medarbeidere som vil sette sin
ære i å gjøre deg som kunde fornøyd. Vår faglige dyktighet
kombinert med en positiv holdning, håper vi skal bidra til ett tillitsfullt
og trygt valg av leverandør.
Vi er sertifiserte og godkjente skadedyrbekjempere, i tillegg til at vi
har byggteknisk bakgrunn/fagbrev som tømrere.
Ta gjerne kontakt for oss en hyggelig og uforpliktende prat.

Tjenester.

Soppsanering:

 • Kartlegging av skader – inspeksjoner – rapporter
 • Utbedring av skader påført av ekte hussopp og muggsopp
 • Prosjektledelse
 • Inneklimamåling

Skadedyrkontroll

 • Inspeksjoner
 • Bekjempelse av alle typer skadedyr
 • Serviceavtaler – forebyggende tiltak
 • Bygningsmessige tiltak – sikring av bygg mot skadedyr

Bygningskader

 • Utbedring av skader påført av skadedyr
 • Fjerning av døde dyr fra konstruksjon
 • Tetting og sikring av bygg for å hindre skadedyr
 • Lukt/fuktsanering – montering av avfuktere
 • Tømrerarbeid, gjenoppbygging samt rehabilitering

Vi innehar autorisasjoner og godkjenninger som kreves fra
myndighetene til å utøve overnevnte tjenester. (Godkjenning fra
Folkehelsa til å utføre skadedyrkontroll)

Vi samarbeider med anerkjente laboratorium om analyser fra
prøvetakinger i forbindelse med soppskader.
Det er inngått forpliktende samarbeidsavtaler med andre faggrupper
som Murmester, Elektriker, Rørlegger og Malermester som gjør at vi
ved utbedring av soppskader og øvrige bygningsskader kan utføre
en komplett gjenoppbygging på en tidseffektiv og rasjonell måte.

Start bank

StartBANK leverandørregister er et unikt samarbeid innen bygg- og
anleggsnæringen. Byggenæringen Landsforening (BNL) har med
utgangspunkt i prosjektet ”Seriøsitet i byggenæringen”, etablert et felles
leverandørregister for bygg- og anleggsnæringen, kalt StartBANK.

Utviklingen av leverandørregisteret har skjedd i tett samarbeid med
offentlige myndigheter.

Formålet med leverandørregisteret er å bidra til at det kun benyttes seriøse
aktører i bygg- og anleggsnæringen, og at aktørene dermed kan konkurrere
på like vilkår.

Rentox as AS innehar godkjenning i StartBANK.